• 15 alb
 • 1 965 zobrazení

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Kopie kroniky obce Šanov - okr. Rakovník. Úvodní část obsahuje některé informace ze starší kroniky učitele Františka Saifrta. Ta byla značně poškozena vlivem nevhodného ukrytí během 2. sv. války a poté se ztratila. Hlavní části jsou roky 1914 -1968 kronikáře Gustava Štercla. V kronice jsou i kopie vytržených listů z roku 1968, které tehdejší rada MNV neschválila a nechala přepsat novým kronikářem Vladimírem Sainerem. (s.407-s.424)
Některé kapitoly v kronice je nutné při čtení brát v kontextu doby, kdy byly psány.
Kategorie: dokumentyvesnice
více  Zavřít popis alba 
 • 22.5.2015
 • 432 zobrazení
 • 0
 • 00
Fotogalerie ze šanovské školy. Pokud vlastníte fotografie třídy, nebo fotografie z činnosti šanovské školy, pošlete je na adresu bkoutecky@seznam.cz, budou sem přidány. Díky.
Kategorie: dětilidévesnice
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2015 až červen 2017
 • 202 zobrazení
 • 0
 • 00
V Šanově se hrálo ochotnické divadlo ve třech období. Nejstarší divadelnící-ochotníci byli kantoři šanovské školy, kteří hráli divadlo společně se šanovskými hasiči již okolo roku 1900. Výtěžek z této divadelní činnosti dávali na provoz místní školy. Fotografie se nedochovaly. Před 2. sv. válkou se pak hrálo v hostici U Ludvíků, z této doby se zachovala původní opona a společná fotografie ochotníků po hře Lucerna. Divadlo hráli také žáci místní školy v letech 1940 - 1949 pod vedením učitele Antonína Kopačky, který ve škole založil také velký pěvecký sbor.
Další období bylo po r. 1948, kdy byl založen spolek Tyl, který přešel v r. 1951 pod Osvětovou besedu Šanov. Hrálo se v sále hostince čp.18 "U Hanzlíků". V r. 1956 bylo v lesíku za ulicí "V chaloupkách" zřízeno přírodní divadlo, kde se také hrálo. Toto divadélko bylo v r. 2011 obnoveno a v současné době zde slouží opět pro hostující divadelní spolky a různé společenské akce v obci .
Nejslavější érou šanovských ochotníků bylo období, kdy se pořádala Šanovská divadelní léta, ochotníci zajížděli k hostování do mnoha vesnic na okrese. Z této doby se zachovalo dost fotografií. Ty jsou zde roztříděny podle jednotlivých her. Duší tohoto ochotnického spolku byl režisér amatér Milan Nachtigal, inspicient František Miler, "kulisák" Josef Cír, herci Sláva Hekr, Bohouš Koutecký, Václav Kochlefl, Sláva Laubr .... a celá řada dalších nadaných ochotníků.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec až říjen 2015
 • 111 zobrazení
 • 0
 • 00
Tato skupina fotografií bude postupně doplňována. Pokud vlastníte staré fotografie ze Šanova do r. 1970, prosím o jejich poslání na adresu : bkoutecky@seznam.cz, nezapomeňte u nich napsat o co se jedná, rok a popis. Díky.
Kategorie: lidévesnice
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015 až březen 2018
 • 223 zobrazení
 • 0
 • 00
Fotografie fotbalových mužstav kopané Šanova jsou jen částečným přehledem od r. 1929 do 1988. Ukázky zápisů z kroniky zápasů fotbalistů Šanova 1961-2001.
Kategorie: lidésportvesnice
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015 až červen 2017
 • 208 zobrazení
 • 0
 • 00
Fotografie z tradičních společenských akcí v Šanově. Pokud vlastníte fotografie z těchto akcí v Šanově, hlavně ze staršího období, pošlete je na adresu bkoutecky@seznam.cz Budou sem přidány.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015 až duben 2016
 • 158 zobrazení
 • 0
 • 00
Letitou tradicí v Šanově je "Pěkná hodinka", která se koná v pondělí při Havelském posvícení. Sešlost začíná již v 8:00, ráno pouze pro mužskou část, obecní soud zasedá v 10:00 a řeší pasování a trestání "hříšníků". Po obědě jde průvod k pomníků padlých a pak následuje taneční veselice pro všechny.
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2005 až říjen 2018
 • 187 zobrazení
 • 0
 • 00
Nejstaší pozemková kniha Šanova - originál je uložen v NA Praha. Dokument dává přehled o tehdejších "osedlých" v Šanově. Neobsahuje nemajetné - čeledíny, podruhy ..... ale jen majitele gruntů. Nafoceny jsou jen první strany z jednotlivých gruntů.
Kategorie: dokumentylidé
více  Zavřít popis alba 
 • červen až prosinec 2015
 • 116 zobrazení
 • 0
 • 00
Z těchto sčítacích operátů lze vyčíst informace, kdo v tomto roce bydlel v Šanově. U každého čp. jsou uvedení majitelé, jejich rodinní příslušníci, nájemníci ..... U osob lze vyčíst rok a místo narození, povolání - co dělal a kde pracoval, kde měl domovské právo a další infomace.
Kategorie: dokumentylidé
více  Zavřít popis alba 
 • 21.6.2015
 • 91 zobrazení
 • 0
 • 00
Kopie soupisů z archivu OÚ Šanov uložených v SOkA Rakovník. Z těchto soupisů lze vyčíst, kdo v kterém domě čp. tenkrát žil, kdy a kde se narodil, rodinný stav, po případě kam se odstěhoval či odkud do Šanova přišel. Lze také vyčíst zda jde o majitele domu nebo bytu či podnájemníka. U rodičů jsou postupně dopsány jkejich děti narozené v letech 1946 -1960.
Kategorie: dokumentylidé
více  Zavřít popis alba 
 • 12.7.2015
 • 80 zobrazení
 • 0
 • 00
Před r. 1848 byl Šanov spravován pod Petrovickým panstvím "rychtářem". Po tomto roce se Šanov správně osamostatnil a vznikla správa obce - v čele stál přednosta. Později došlo ke vzniku obecních úřadů v čele s obecní radou a starostou. Podle dochovaných dokumentů byl v r. 1892 starostou Šanova Václav Nachtigal z čp. 39 a pak následují osoby dle tabulky. Za období 1848 až 1892 se dochoval jediný písemný záznam z r.1852, kdy byl přednostou obce Štěpán Brabec z čp. 35. Kopie s podpisy jedotlivých starostů od 1892 do 1945 jsou ze zachovlé knihy zápisů obecního úřadu Šanova v SOkA Rakovník.
Kategorie: dokumentyvesnice
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2015
 • 76 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

25. května 2015

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama